شبکه اجتماعی چیست ؟

رسانه هایی هستند که برای پخش اطلاعات مانند تصاویر ، فیلم ها ، اخبار و …  از طریق تعامل اجتماعی از آن ها بهره گرفته می شود و با استفاده از تکنیک های انتشار و توسعه تکنولوژی  می توانند اطلاعات را در مقیاس های بزرگ و کوچک را انتشار دهند.

یک شبکه اجتماعی وب سایتی است که افراد را برای گفتگو ، به اشتراک گذاشتن ایده ها و علاقه ها و یا ایجاد دوستان جدید در کنار هم قرار می دهد. این نوع همکاری و اشتراک گذاری به عنوان رسانه های اجتماعی شناخته می شود. 

 برخلاف رسانه های سنتی که توسط بیش از ده نفر ایجاد نشده است ، سایت های رسانه های اجتماعی حاوی مطالب ایجاد شده توسط صدها یا حتی میلیون ها نفر از افراد مختلف هستند.

دسته بندی رسانه های اجتماعی

کاربرد های تحلیل شبکه های اجتماعی

بازاریابی رسانه های شبکه ای در شرکتها، روابط عمومی سازمانها

تحلیل شبکه های همکاری علمی و قطب های علمی

تحلیل دفاع سایبری

طراحی و بومی سازی شبکه های اجتماعی خاص منظوره

تحلیل سیاسی بر مبنای شبکه های اجتماعی

تحلیل شبکه اقتصادی در سازمانهای بزرگ مانند سازمان برنامه و بودجه

پژوهش در حوزه آسیب شناسی شبکه های اجتماعی

تحلیل سرمایه اجتماعی در حوزه های مختلف مانند شهروندی، سلامت و بهداشت، آموزش

ایمیل: info@dtscientist.ir
تلفن: 02122511332