تصمیم گیری چیست ؟

 برای پاسخ به این سوال ابعاد مختلفی را می توان در نظر گرفت. ساده ترین تعبیر در مورد تصمیم گیری عمل انتخاب است. این تعبیر یعنی انتخاب یک گزینه از گزینه های ممکن که به باور تصمیم گیر، بهترین نتیجه را به همراه دارد ، کارکرد اصلی فرآیند تصمیم گیری است.

به تعبیر دیگر ، تصمیم گیری یافتن راه حل بهینه برای مساله است و دستیابی به پاسخ بهینه ، منطق کلی کار را تشکیل می دهد. رویکرد سوم هوشمندی را به مفاهیم قبلی می افزاید و با تشریح کارکرد شبکه های عصبی ، یادگیری را بخشی از فرایند تصمیم گیری به شمار می آورد.

سیستم های کمک تصمیم گیری از اواسط قرن گذشته میلادی با استفاده از الگوهای ریاضی متولد شد. خواستگاه اولیه علوم تصمیم گیری مشابه بسیاری دیگر از رویکردهای جدید ، کاربردهای نظامی بود و این رویکرد از اوایل دهه 1226به تدریج به زمینه های صنعتی و کسب و کار راه یافت. سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری ، به عنوان گونه های اولیه سیستمهای ، اطلاعات مدیریت، طرفداران بسیاری را به خود جذب کرد. این رویکرد با به کارگیری روشهای بهینه سازی ، برنامه ریزی ریاضی ، الگوهای تصمیم گیری چند معیاره MCMو با این پیش فرض که مسائل مدیریتی میتواند به صورت مدل ریاضی فرموله شود تا به امروز نیز جایگاه قوی خود را در سیستمهای کمک تصمیم گیری حفظ کرده است.

در نقطه مقابل رویکردهای ریاضی ، سیستمهای خبره ، بیش از مدل ریاضی ، نظریه های ادراکی تصمیم گیری را در الگوی کار قرار داده اند .

در این رویکرد مساله نمی بایستی الزاما به صورت ریاضی مدل شود و الگوریتمهای الهام گرفته از مکانیسم درک انسان ، به نوعی خبرگی مصنوعی در حل مسائل واقعی دارند . در این رویکرد تلاش میشود تا همانند انسان در فقدان اطلاعات کامل و در شرایط ساختار ناقض مساله ، به یک سری نتیجه گیریهای زیرکانه به تصمیم مناسبی دست یافته شود.

سیستمهای خبره در نوع پیشرفته خود قدرت یادگیری داشته و از اشتباهات گذشته برای تصمیم گیری بهتر آینده ، استفاده میکنند . اساس سیستم های خبره بر ذخیره سازی و استنتاج از دانش قرار دارد و به همین جهت به آن سیستم های بر پایه دانش kb = base_Knowledg نیزگفته می شود .

انواع تصمیمات

018-thinking

اطلاعات در قالب مشخصی مورد پردازش قرار می گیرند و اغلب می توان به راحتی به راه حل صحیح دست یافت

005-brain

چندین پاسخ صحیح وجود دارد و به جای یافتن پاسخ صحیح باید بهترین پاسخ را بیابید.

004-brain

این تصمیمات مکرراً اتفاق میافتد.

001-artificial intelligence

به ندرت اتخاذ میگردد

کاربردها

1

یکی از کاربرد های سیستم پشتیبانی تصمیم گیری  بالینی برای تشخیص پزشکی است و یا تصمیم گیری در حوزه نحوه شیوع و انتشار یک بیماری است

011-laptop

داشبورد های مدیریتی و سایر نرم افزارهای عملکرد کسب و کار امکان تصمیم گیری سریعتر ، شناسایی روندهای منفی و تخصیص بهتر منابع تجاری را فراهم می آورد.

3

تصمیم گیری با توجه داده های استخراج شده از مزارع ، منابع فروش ، سیاست ها و… که منجر به افزایش بهره وری در این حوزه در کشور های پیشرفته مانند آمریکا شده است.

5

با توجه به تولید داده های فراوان در حوزه لجستیک و کنترل و پایش دائمی مسیر ها ، وسایل حمل ونقل ، ترافیک ها و …  توصیه بهترین راهکار ها همواره یکی از کاربرد های مهم سیستم های پشتیبان تصمیم در حوزه لجستیک و حمل و نقل است.

ایمیل: info@dtscientist.ir
تلفن: 02122511332